Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Gwarancje
Jeżeli szukasz produktu, wpisz symbol produktu w WYSZUKIWARKĘ bez spacji, kropek, kresek itp. wpisać należy ciąg znaków
dla produktów WABCO np: 480102014 (nie jest wymagana ostatnia cyfra), dla produktów KNORR-BREMSE np: ES2053
dla symboli OEM:81521066011, dla produktów BOSCH np: 0486204017

Gwarancje

Warunki gwarancji  produkty nowe


Wszystkie nowe produkty objęte są gwarancją producenta. Warunki dostępne na prośbę kupującego. 

 

Warunki gwarancji  zawory regenerowane

 

Firma CRS Sp. z.o.o oddział Nowa Sól ul. Grobla 2c zwana dalej

Gwarantem

udziela Kupujacemu gwarancji na regenerowane produkty (zawory pneumatyki hamulcowej) , zapewnia sprawne działanie produktu pod warunkiem eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem.

&1

Okres gwarancji liczony jest od daty dostawy i wynosi 24 m-ce.

&2

Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji powinny zostać zgłoszone Gwarantowi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty ich ujawnienia.
Reklamowany produkt należy dostarczyć do siedziby Gwaranta, jeżeli urządzenie posiada elektronikę należy do reklamowanego produktu dołączyć Raport diagnostyczny stwierdzający nieprawidłowe funkcjonowanie. Reklamowany produkt powinien być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Gwarant nie
odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia

produktu przez Nabywce.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywce z powodu wady produktu, a w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, kosztów towarów zastępczych itp.

&3

Gwarant odpowiada przed Nabywca wyłącznie za wady fizyczne zamontowanych części. Gwarancja nie obejmuje kosztów wysyłki (dostarczenie i odbiór)w przypadku reklamacji. Gwarant nie pokrywa kosztów montażu jak i demontażu produktu w trakcie trwania okresu gwarancyjnego.

W zaworach z elektronią zabrania się kasowania historii powstałych usterek, z uwagi na brak możliwości stwierdzenia kiedy usterka powstała.
Do zaworów ABS, EBS posiadających elektronikę w sytuacji potrzeby adaptacji urządzenia, kasowanie lub dodanie komponentu należy taką czynność zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi i wykonać to odpowiednim sprzętem. Akceptujemy urządzenia WABCO Diagnostic, KNORR-BREMSE NEO System Diagnostic, Cojali JALtest, ETM Diagnostic.
Wykonanie zmian urządzeniami innych producentów, będzie skutkowało utratę gwarancji.

Gwarancja nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku:
 

1. nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania,

2. nieprawidłowego montażu.

3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady,

4. uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów,   wadliwego działania urządzeń mających wpływ na działanie produktu.

5. Montażu części w innym pojeździe / naczepie niż w tym do którego został zaprojektowany z wyłączeniem zamiennika ustalonego przez producenta części.

6. samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjne dokonane przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby powodują utratę gwarancji.

 

&5

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl