Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin
Jeżeli szukasz produktu, wpisz symbol produktu w WYSZUKIWARKĘ bez spacji, kropek, kresek itp. wpisać należy ciąg znaków
dla produktów WABCO np: 480102014 (nie jest wymagana ostatnia cyfra), dla produktów KNORR-BREMSE np: ES2053
dla symboli OEM:81521066011, dla produktów BOSCH np: 0486204017

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dalej „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu dalej „Regulamin”

2. Właścicielem Sklepu jest: CRS Sp. z o.o.,ul. Piotra Czajkowskiego 77/1, 51-147 Wrocław, NIP: 8952040620

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.


7. Prezentowane zdjęcia produktów w niektórych przypadkach mają charakter poglądowy.

8. Produkty jako zamienniki oryginału mogą nieznacznie różnić się wyglądem zewnętrznym lecz wszystkie parametry technicznę są zachowane.

9. W momencie złożenia zamówienia usługi są wykonywane lub zlecane do wykonania bezpośrednio pod złożone zamówienie a podzespoły elektroniczne
   montowane i  programowane bezpośrednio pod zamówienie, traktowane jako zamówienie indywidualne.

 
§2
Zamówienia
 
 
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie
    zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w
    przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności:
    cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa
    ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, odbiór towaru.

5.Kupując produkty z informacją stan produktu "REGENEROWANY" należy wysłać  uszkodzony produkt do naprawy korzystając z formularza na stronie
   głównej. Koszt odebrania części pokrywa sprzedawca.

6. Korzystając z zakładki "ZLECENIE ODEBRANIA CZĘŚCI DO NAPRAWY" lub zamówienia telefonicznego jest jednoznaczne z akceptacja ceny zlecanego produktu zamieszczonego na
stronie tirmax.pl. Zleceniodawca zobowiązuje się do odbioru części oraz zapłaty za usługę. W sytuacji odmowy przyjęcia towaru za wykonaną usługę  firma CRS Sp. z o.o nie zwróci zleconego produktu, tylko równowartość złomu części, metali kolorowych po cenie z dnia odmowy jednak maksymalnie do kwoty 300 PLN netto.

7. W sytuacji kiedy nie można naprawić uszkodzonej, część tzw.ZŁOM odsyłamy na koszt zleceniodawcy.
 
§3
Płatności
 
 
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie elektronicznej i jest on udostępniany Kupującemu do wydruku w formie pliku pdf w wysyłanej na
    e-mail podany w zleceniu /  zamówieniu. Faktury VAT są wystawiane zgodnie z art. 106 ust. 1,  ustawy o VAT. tj. fakturę wystawia się nie później niż   
    15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

5. Na życzenie Klienta dokument sprzedaży może zostać przesłany w formie papierowej pocztą; w tym celu prosimy o informację na adres  

     biuro@tirmax.pl,  koszt 10 zł brutto

 
§4
Wysyłka towaru
 
 
1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych  (firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.  
    Zamówienia złożone do godziny 14:00, wysyłane są tego samego dnia, zamówienia z dostawą na sobotę  muszą zostać złożone do godziny 10:00
 
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania
     należności na rachunku bankowym Sklepu. Zalecane jest wysłanie e-mailem na biuro@tirmax.potwierdzenia zapłaty skróci to czas realizacji 
     zamówienia.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu nie terminowej dostawy przez firmy kurierskie, zagubienie przesyłki lub zniszczenie. Wszystkie paczki są
    ubezpieczone do wartości netto produktu.

4. Produkty po naprawie wysyłamy w momencie zwrotu starej części lub opłacenia kaucji zwrotnej

 
§5
Reklamacje
 
 
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura VAT) oraz wypełnienia protokołu
        reklamacyjnego dostępnego na stronie. Czas rozpatrzenia reklamacji 14 dni części nowe, 30 dni cześci po naprawie
 
2. W przypadku niezgodności towaru z umową lub reklamacji produktu Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na adres:

TIRMAX .pl, CRS Sp. z o.o, 
ul.Nad Czarną Stróżką 8,
67-106 Modrzyca.

 
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy  weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega  przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie
    mogą być podstawą reklamacji.
 
 
§6
Odstąpienie od umowy.

1. Prawo odstąpienia jest możliwe w przypadku wysyłki towaru niezgodnego z zamówieniem
 
2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 
a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie
     sprzedaży towarów),
 
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

3. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy na część z elektroniką już wysłaną z uwagi na zamontowaną i uruchomioną elektronikę.
 
 
§7
 
Zwrot części do regeneracji

 
1. W przypadku zakupu części regenerowanych z naszego magazynu klient zobowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania towaru do zwrotu uszkodzonej
     części. (taki sam model, typ). Część nie może nosić śladów rozkręcania lub próby samodzielnej naprawy.  Część nie może być myta. Uszkodzoną   
     część odbieramy bezpłatnie ze wskazanego adresu (formularz odbioru części).
2. Przy towarach/usługach z adnotacją "przed zakupem wymagany zwrot uszkodzonej części" lub "wymagany zwrot uszkodzonej częśc" Zastrzegamy sobie
    prawo wysłania towaru i dodatkowo obciążenia kaucją zwrotną  za brak zwrotu.w formie pobrania.
3. W przypadku braku zwrotu uszkodzonej części lub zwrotu części niekompletnej klient zostanie obciążony opłatą w kwocie 800,00 zł netto słownie:
    osiemset złotych 00/100 groszy.
 
§8
Ochrona prywatności
 
 
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 
§9
Własność intelektualna
 
 
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej  
    zgody Sklepu.
 
§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
 
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów  
    zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl